Jaarverslag SDC 2011

Jaarverslag SDC 2011

Jaar:

In 2011 hebben we ondanks de crisis een goede bijdrage kunnen leveren aan de projecten binnen Kimba.

Inkomsten
Adoptie op afstand6561,95
Algemene donaties780,00
Adopties in Nederland700,00
Verkoop126,00
Totaal aan inkomsten+ 8167,95
Uitgaven
Donaties aan Kimba8000,00
Tickets Spanje180,00
Dierenartskosten203,94
Bankkosten115,56
NDG32,20
KvK26,64
Inkoop nieuwe boeken212,50
Totaal aan uitgaven8770,84
Verschil inkomsten uitgaven-602,89
In 2011 bedroegen de totale inkomsten € 8167,95. Het grootste deel hiervan is afkomstig van onze adoptanten op afstand. Daarnaast is er uit gewone donaties, onkostenvergoedingen voor plaatsingen en de verkoop van spulletjes en boeken nog ruim anderhalf duizend euro binnen gekomen.
Het bedrag aan inkomsten is wat lager dan in voorgaande jaren: van diverse jarenlange adoptanten op afstand hebben we moeten vernemen dat zij het financieel even niet meer rond konden krijgen en hun betalingen (tijdelijk) moesten stoppen. De crisis werkt ook bij ons door...
Toch is er een erg mooi bedrag bijeen gebracht dat we aan Kimba hebben kunnen doneren t.b.v. de aanschaf van een broodnodige nieuwe bus.

De kosten voor het ophalen van honden zijn erg beperkt gebleven doordat we gebruik konden maken van vakantiegangers die voor ons een hond wilden meenemen en we dus alleen de extra kosten hoefden te vergoeden. De dierenartskosten zijn wat hoger dan voorheen doordat we wat oudere honden naar Nederland hebben laten komen (bijv. Abuelo) die vaak wat langer in de opvang verbleven.

De verkoop van het boek “Spaanse honden in Nederland” is zo goed verlopen dat ze bijna uitverkocht waren. We hebben daarom een nieuwe voorraad laten maken die we de komende tijd weer zullen verkopen. De inkoop van de boeken wordt in 2011 als kosten opgenomen.

In totaal hebben we in 2011 iets meer uitgegeven dan er binnen kwam – wat gelukkig goed kon doordat we met een positief saldo aan 2011 zijn begonnen. Op 1 januari 2011 stond er € 3455,46 op onze rekening, op 31 december was dat € 2852,57.

In 2011 hebben we ondanks de crisis een goede bijdrage kunnen leveren aan de projecten binnen Kimba.

Kliniek
In 2010 is de kliniek gebouwd en in 2011 hebben we daar de laatste steentjes aan moeten bijdragen. De benodigde spullen om ook daadwerkelijk op het terrein van Kimba zelf te kunnen opereren moesten worden aangeschaft en ook materiaal om de dieren daar verder voor ziekten of verwondingen te kunnen behandelen moest er komen.
Inmiddels kunnen we u blij mededelen dat de kliniek in gebruik is en alle benodigdheden aanwezig zijn!


De bus
Tevens heeft de door ons gedoneerde bus uit 2005 in 2011 definitief de geest gegeven.
Er moest dus een nieuwe bus komen voor het transport van de dieren. We hebben hiervoor in augustus 2011 8000 euro kunnen doneren waarvan Kimba inmiddels weer veilig kan rondrijden in hun nieuwe bus. Er zit nog een restlening op de bus wat gedurende de komende periode zal moeten worden ingelost.