Contact SDC

Contact SDC

De nazorg wordt gecoördineerd door Anita, zij is tevens gedragstherapeut.
De nieuwsbrief wordt verzorgd door Irmelin.
De website wordt onderhouden door Wendy, die op vakkundige wijze en met veel inzet de site draaiende houdt.
Verder hebben we nog een aantal vrijwilligers die voor ons de vertalingen doen, die nodig zijn voor een doeltreffende communicatie met Kimba.
Ook hebben we nog een aantal vrijwilligers die inzetbaar zijn voor verschillende taken, zoals nazorg en het zoeken van sponsors.

Dit is in vogelvlucht een overzicht van een aantal taken van onze vrijwilligers, die we bij deze aan u hebben voorgesteld.