Adoptie via SDC

Adoptie via SDC

Mocht u naar aanleiding van dit stuk of ondanks dit stuk nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Wij vinden zorgvuldigheid met onze honden erg belangrijk en zullen u dan ook graag te woord staan!

Wat doet SDC?

Wij zijn een kleine stichting met als hoofddoel het bieden van hulp ter plaatse. Het ter adoptie aanbieden van honden doen wij puur omdat we de honden graag een betere toekomst gunnen.
Omdat het bemiddelen van honden structureel ter plaatse niets oplost is het adoptieproject zelfbe- druipend. Er wordt dus geen geld van donateurs gebruikt om Kimbahonden naar Nederland te halen.

In Kimba zitten ruim 140 honden. Een groot aantal van deze honden komt in aanmerking voor adoptie in Nederland.
Heeft u interesse in een hond uit Kimba, dan zullen we eerst middels een telefonische screening nader kennismaken. Wij zullen een inschatting maken of de hond binnen uw situatie passend is en mocht u nog vragen hebben over de adoptie en/of de hond in kwestie, dan kunnen die gesteld worden.


Deze Spaanse schone heeft al gemazzeld, al zal ze zich dat niet bedenken met haar buik in een koele Amsterdamse vijver. Ook zij komt weg uit een Spaans asiel in Andalusië.

Screening

Als er wordt besloten tot adoptie zorgen wij ervoor dat de hond gescreend wordt op gedrag en de bloedtesten op ziekten worden gedaan als dat bij de hond nog niet is gebeurd. Hierna regelen wij zo spoedig mogelijk een plekje in het vliegtuig.
In principe komt de hond eerst even in opvang, waar u dan rustig kunt komen kennismaken. De honden worden onder contract geplaatst.
Het contract zullen we voor adoptie met u doornemen.


Een kattentest kan worden afgenomen in Kimba...

Vangnet

Iedere hond van Stichting Dierenhulp Cádiz kan rekenen op een vangnet van de stichting in de vorm van de opvanggezinnen. Wij vinden het belangrijk dat een door ons geplaatste hond ten allen tijde kan terugvallen op de stichting.
Dit heeft consequenties. Als we voor een hond vanuit Kimba geen opvang kunnen garanderen kan de hond dus niet overkomen naar Nederland.