Welkom bij Stichting Dierenhulp Cádiz

Welkom bij Stichting Dierenhulp CádizOnze visie

Stichting Dierenhulp Cádiz zet zich in voor verbetering van de leefomstandigheden van de dieren in Zuid-Spanje.

Onze visie is dat hulp ter plaatse het meest zinvol is. Op langere termijn streven we naar een mentaliteitsverandering bij de plaatselijke bevol- king. Immers, een structurele verbetering kan pas plaatsvinden als men de verantwoordelijkheid neemt voor de eigen dieren.Stichting Dierenhulp Cadiz helpt door geld, middelen, kennis, ervaring en mankracht te investeren in projecten die bijdragen aan de verbetering van het dierenwelzijn in de provincie Cadiz. Wij werken hierbij samen met de SPAP en dierenasiel Kimba.
Wij werken er aan om deze organisaties een voorbeeld en een kenniscentrum te laten zijn waarbij goede zorg voor de dieren centraal staat. Veel van onze projecten zijn dan ook gericht op het verbeteren van dierenasiel Kimba.

Verder geven de lokale dierenbescherming en het asiel Kimba ons de mogelijkheid om middels lokale mensen informatie en educatie te versprei- den. Via deze organisatie's is contact met de lokale en provinciale overheden, waarbij naleving van bestaande wetgeving rondom de dieren centraal staat en er een ingang is tot verbetering van de wetgeving.

Ook plaatsen we incidenteel huisdieren vanuit Zuid-Spanje in Nederland.

Uw steun

Wij kunnen natuurlijk niets beginnen zonder uw steun. Het is mogelijk om een donatie te doen, welke volledig ten goede komt aan de lopende projecten. Ook kunt u een dier in Kimba op afstand adopteren d.m.v een maandelijkse bijdrage.
Uw donatie komt volledig ten goede aan de zorg van de dieren binnen Kimba en de projecten die bijdragen tot een fijner en beter leefklimaat in Kimba.

Wij zijn ook op zoek naar vrijwilligers, meer hierover kunt u lezen bij Hulp gezocht.

Unieke bezoekers

Extra aandacht voor...

Pluto heeft 10 jaar lang bij een gezin gewoond maar toen de gezinssituatie veranderde was er ineens geen plaats meer voor Pluto.
Het is een goede, grote jongen, heel erg lief en sociaal. Hij kan met iedereen goed opschieten maar heeft veel moeite om zich aan te passen in Kimba.
Pluto is naarstig op zoek naar een nieuwe baas, op zijn oudere dag is het lastig voor hem in het asiel te wennen.

Pluto (10 jaar)


Voor meer informatie:
info@dierenhulpcadiz.nl